Ratanové vonné tyčinky Lotos květ

Kód: MS006
498 Kč
Skladem
Možnosti doručení

Nechte se unášet klidným proudem řeky, v němž se zachvívají líbezné lotosy. Křehká krása asijských lotosů ukrývá omamné aroma se svěžími vodními tóny.

Ratanové vonné tyčinky - vůně do interiéru

Nechte se unášet klidným proudem řeky, v němž se zachvívají líbezné lotosy. Difuzér se sladkou vůní lotosových květů navodí ve vašem domově atmosféru exotických dálek oplývajících přitažlivým tajemnem. Jemná květinová vůně zanechá vaše myšlenky klidné jako hladina řeky pomalu nesoucí tento dávný symbol čistoty a znovuzrození.

Detailní informace

Dárek k objednávce
Dárek k objednávce
k objednávce nad 500 Kč
Osobní přístup
Osobní přístup
a poradenství, máme dlouholetou praxi v oboru

Detailní popis produktu

Nechte se unášet klidným proudem řeky, v němž se zachvívají líbezné lotosy. Křehká krása asijských lotosů ukrývá omamné aroma se svěžími vodními tóny.

Ratanové vonné tyčinky - vůně do interiéru

Nechte se unášet klidným proudem řeky, v němž se zachvívají líbezné lotosy. Difuzér se sladkou vůní lotosových květů navodí ve vašem domově atmosféru exotických dálek oplývajících přitažlivým tajemnem. Jemná květinová vůně zanechá vaše myšlenky klidné jako hladina řeky pomalu nesoucí tento dávný symbol čistoty a znovuzrození.

Naše ratanové vonné tyčinky jsou jedinečné dobou, po kterou stále krásně voní. Vydrží velmi dlouho, čímž jsou ekonomicky i ekologicky výhodné. Délku i intenzitu vůně si každý volí sám tak, aby vůně byla příjemná v závislosti na velikosti prostoru, ve kterém vůni používáte. Intenzitu vůně regulujeme pomocí počtu vonných tyčinek. Doporučujeme začít s jednou tyčinkou a dle požadovaného efektu postupně tyčinky přidávat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Ethoxymethoxycyclododecane, PIPERONAL, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal

UFI kód: KW8J-995U-U00T-56V1

Doplňkové parametry

Kategorie: Vybavení do masérny
Hmotnost: 0.01 kg
Značka: Topvet

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: