Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Účel a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo objednávky, v případě, že nám dáte výslovný souhlas, pak také za marketingovými účely.
Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší objednávky archivujeme data po dobu nezbytně nutnou a danou zákonem. Pro marketingové účely zpracováváme data po dobu vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Zpracováváme tyto osobní údaje

 • jméno
 • příjmení
 • adresu (v případě objednávky)
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

Zpracovatelé

Abychom vám nabízeli kompletní služby, využíváme služby třetích stran.

 • přepravní společnost General Logistic System
 • Česká pošta
 • Zásilkovna s.r.o.

 

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za náš oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.
Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.