Proč jsou Yamasho moxy tak kvalitní?

Pojďme se podívat na samotný proces výroby moxy a bude vám hned jasné, proč jsou tyto moxy tak kvalitní.

Surovina

Surovinou pro výrobu moxy je pelyněk rostoucí v oblasti kolem hory Ibuki. 

Moxa obsahuje bílé chloupky podobné trichomům, které se nacházejí na zadní straně listů pelyňku.

Moxa vyrobená z pelyňku v oblasti kolem hory Ibuki byla pro svou kvalitu v období Edo označena jako „Ibuki Moxa“.

Sbírání listů pelyňku

Listy pelyňku se sbírají od poloviny května do září. Obvykle se používá divoce rostoucí pelyněk.

Sušení na slunci

Listy se oddělí od stonků a kořenů a vystaví se k sušení na ostrém slunci. Po usušení se hmotnost sníží na 20 % v porovnání se surovým stavem. Sebrané listy se pečlivě skladují až do zahájení výroby.

Výroba moxy

Vlhkost je jedním z hlavních problémů při výrobě kvalitní moxy. Moxa se proto vyrábí v zimním období, kdy je vlhkost nízká.

Tepelné sušení listů

I po sušení na slunci je třeba listy dále sušit, aby se odstranila vlhkost. Proto se listy suší horkým vzduchem v tepelné peci.
Dobře vysušené listy lze jemně rozemlít a v dalším procesu lze moxu dostatečně oddělit.

Mletí kamennými mlýny

Usušené listy pelyňku se drtí (melou) pomocí kamenných mlýnků, které oddělují trichomy s mezofylem a stonky.
Používáme 3 typy kamenných mlýnků s různým vzorem drážek.

Prosévání pomocí Nagadoshi

Rozdrcené listy jsou směsí trichomů, mezofylů listů.
Aby se ze směsi získala moxa (trichomy), rozdrcené listy se smíchají a prosejí na rotačním sítu zvaném Nagadoshi.

Prosévání podle Tomiho

Tomi odstraňuje a zjemňuje nečistoty z moxy, které se neoddělily pomocí Nagadoshi.
Doba prosévání Tomi závisí na stavu prosáté moxy získané z Nagadoshi a také na požadované kvalitě výrobku.
Poměr hmotnosti výrobku a materiálu (sušených listů) slouží k určení/kontrole kvality výrobku.

Struktura nebo čistota moxy se také zkoumá rukou a očima zkušené odpovědné osoby.
Aby byla zachována stálost kvality konečných výrobků, míchají se výrobky z různých dat výroby.